ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εκτύπωση

 Η «Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας» (Ε.Μ.Ε.ΙΣ.) διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της αποτελούμενο από εννέα τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά. Ο οικονομικός έλεγχος της Εταιρείας τηρείται από Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά. Ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών της.  

Κατά την Γενική Συνέλευση 26 Απριλίου 2018 και κατόπιν ψηφοφορίας εξελέγησαν και την 3 Μαΐου 2018 προέβησαν εις συγκρότησιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου τα ακόλουθα μέλη:

  1. Σπυρίδων Νικολάου, Πρόεδρος

  2. Γεράσιμος Μεταξάς, Αντιπρόεδρος

  3. Θεόδωρος Δέδες, Γενικός Γραμματέας

  4. Ασπασία Ράλλη, Ταμίας

  5. Δανάη Ράλλη, Αναπλ. Ταμίας

  6. Κωστής Αιλιανός, Μέλος

  7. Δημήτρης Καπαϊτζής, Μέλος

  8. Τηλέμαχος Μαράτος, Μέλος

  9. Ειρηναίος Νάζος, Μέλος 

 meetin cropped