Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εκτύπωση

winter-3677510 1920 croppedΗ Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας (Ε.Μ.Ε.ΙΣ.), οφείλει την ίδρυσή της σε μια μικρή ομάδα περιπατητών της Κηφισιάς, οι οποίοι κατά την διάρκεια των περιπάτων τους συζητούσαν διάφορα κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά θέματα, κυρίως της νεωτέρας Ελλάδος. Μέλη της ομάδος ήταν οι εξής:

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 2. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΑΝΟΣ
 3. ΓΟΥΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 4. ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 5. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 6. LLEWELLYN –SMITH Sir MICHAEL
 7. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 8. ΜΑΡΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
 9. ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΜΗΣ
 10. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 11. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
 12. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ και ο
 13. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ.

Με πρωτοβουλία των Γεράσιμου Αποστολάτου και Σπύρου Νικολάου, αποφασίστηκε να γίνει συγκέντρωση προκειμένου να αποφασισθούν οι βάσεις της μελλοντικής μορφής και δράσεως αυτής της ομάδος.

Πράγματι η συγκέντρωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα του Σπύρου Νικολάου, την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 1984 με κύριο σκοπό την εξεύρεση σταθερής οργανωτικής μορφής. Επίσης, ετέθη θέμα ευρυτέρας δραστηριοποιήσεώς της με σκοπό τη μελέτη και δημόσια προβολή γεγονότων ιστορικού και εθνικού ενδιαφέροντος που σημάδεψαν την πορεία της νεωτέρας κυρίως Ελλάδος. Κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως του Νικολάου, ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων κατά την οποία τονίστηκε, εκτός των άλλων, και η ανάγκη αποκαταστάσεως της αντικειμενικής ιστορικής αλήθειας πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες και παραποιήσεις , που όχι σπάνια παρατηρούμε. Όμως, παρατηρήθηκε, απαιτείται συντονισμός όπως και κατευθύνσεις για το έργο αυτό, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την έκδοση βιβλίων και φυλλαδίων, την ενίσχυση τέτοιων εκδόσεων, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και περιοδικά (αυτοτελείς, ή απαντήσεις σε δημοσιεύματα άλλων και κριτική τους), καθώς και τη συλλογή προσωπικών μαρτυριών σε πανελλήνια κλίμακα. Αλλά, επισημάνθηκε ότι, για ένα τέτοιο έργο απαιτείται απαραιτήτως καθορισμός οργανωτικής δομής της ομάδος, μεθόδευση των εργασιών της, στελέχωση της με, κατ' αρχήν, μη πολιτικά πρόσωπα, καθώς και πρόβλεψη για χρηματοδότησή της.

Οι κ.κ. Σπύρος Νικολάου και Ε. Σπηλιωτόπουλος εξήγησαν ότι για να μπορέσει να προχωρήσει η ομάδα προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να οργανωθεί σε Σωματείο μελέτης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, προσεφέρθησαν δε να συντάξουν οι ίδιοι το καταστατικό του.

Ο Κώστας Γούστης πρόσθεσε ότι το Σωματείο πρέπει να βρει και ιστορικούς, νέους που να ενδιαφέρονται για τους αναφερθέντες σκοπούς του. Ο Γεράσιμος Αποστολάτος συνεπλήρωσε τους σκοπούς του Σωματείου λέγοντας ότι πρέπει να προστεθούν και δυνατότητες συλλογής προσωπικών μαρτυριών, και συμφώνησε με την πρόταση Γούστη.. Επίσης τόνισε την ανάγκη εξετάσεως και του τρόπου χρηματοδοτήσεως των δραστηριοτήτων του Σωματείου.

Με τις προτάσεις και παρατηρήσεις αυτές συμφώνησαν όλοι και αποφάσισαν ομόφωνα στην άμεση υλοποίηση της προτάσεως των Νικολάου και Σπηλιωτόπουλου καθώς και στην προσφορά των προς σύνταξη του σχετικού καταστατικού του σωματείου. Τέλος συμφωνήθηκε να γίνει πρόταση συμμετοχής στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου στους Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, Γεώργιο Βουκελάτο, Άγγελο Βλάχο, Εμμανουήλ Πρωτοψάλτη, Βασιλική Πατούλα

Το σχέδιο καταστατικού του Σωματείου, με την ονομασία «Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας» (Ε.Μ.Ε.ΙΣ.) παρουσιάστηκε σε ειδική συνεδρία της ομάδος τον Μάρτιο 1985. Αφού συζητήθηκε λεπτομερώς κατ' άρθρο, εγκρίθηκε παμψηφεί και συνετάγη το συστατικό της Εταιρείας το οποίο υπεγράφη από όλα τα μέλη της ομάδος, που εν τω μεταξύ είχαν αυξηθεί σε 27 ως κατωτέρω:

 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 3. ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 4. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 5. ΖΑΟΥΣΗΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 6. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 7. ΚΑΪΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΚΟΡΙΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
 9. ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10. ΜΑΝΕΤΑΣ Κ.ΙΩΑΝΝΗΣ
 11. ΜΑΡΑΤΟΣ Ι. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
 12. ΜΑΡΙΝΟΣ Γ. ΘΕΜΗΣ
 13. ΜΕΤΑΞΑΣ Μ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 14. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΠΥΡΟΣ
 15. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
 16. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 17. ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 18. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Ε. ΛΑΜΠΡΟΣ
 19. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 20. ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΣ
 21. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 22. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 23. ΣΠΑΝΙΔΑΚΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 24. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
 25. ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤ. ΙΑΣΩΝ
 26. ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ
 27. ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρώτος Πρόεδρος της Εταιρείας εχρημάτισε ο Ναύαρχος Αθανάσιος Σπανίδης με Αντιπρόεδρο τον Γερ. Αποστολάτο και Γεν. Γραμματέα τον Σπύρο Νικολάου. Η συμβολή του Σπανίδη στην ανάπτυξη της Εταιρείας κατά τα πρώτα της βήματα υπήρξε πολύτιμη και καθοριστική. Τον Σπανίδη διαδέχτηκε ο Γεράσιμος Αποστολάτος στον οποίο οφείλεται η έκτοτε ραγδαία εξέλιξη και δημόσια προβολή της Εταιρείας με περαιτέρω διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της και επέκταση της φήμης της στο εξωτερικό.

Η Νέα Εταιρεία

Τον Μάρτιο του 2005 ο αιφνίδιος θάνατος του Προέδρου της Εταιρείας Γεράσιμου Αποστολάτου επέφερε αποδιοργάνωση και την αδράνειά της, καθιστώντας αναγκαία την ουσιαστική επανίδρυση της. Το θέμα της συνεχίσεως ή μη και επανιδρύσεως της Εταιρείας συνεζητήθη σε άτυπη συγκέντρωση πολλών φίλων και μελών της Εταιρείας στην Αθηναϊκή Λέσχη. Ο Τηλέμαχος Μαράτος προέτεινε και υπεστήριξε την δυνατότητα συνεχίσεως της Εταιρείας δηλώνοντας ότι προς τούτο προσφέρει το γραφείο του 50 τ.μ. στην οδό Σόλωνος 19, με όλο του τον εξοπλισμό εν λειτουργία. Επί πλέον δήλωσε ότι έχει προσφορά φίλων μεγάλης Τραπέζης, τακτικού χορηγού της Εταιρείας εις το παρελθόν, για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του πρώτου έτους. Επ' αυτής της βάσεως απεφασίσθη σύγκλισις Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συνεκλήθη την 15 Απριλίου 2005, από τον Αντιπρόεδρο της Θεμιστοκλή Μαρίνο, όπου και απεφασίσθη παμψηφεί από τα παρόντα μέλη η επανίδρυσή της υπό την αυτήν ονομασία και με τους ίδιους σκοπούς. Στις 26-5-2005, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας υπεγράφη από τα παρόντα μέλη η ιδρυτική πράξη και το νέο Καταστατικό της ως αυτοτελούς σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 73 του Αστικού Κώδικα, και σύμφωνα με το άρθρο 104 (εδαφ.β΄) του ΑΚ. Η σύσταση της νέας Εταιρείας εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 5760/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με τον αριθμό 26045/22-11-2005 στο βιβλίο σωματείων, και καταγράφηκε στο μητρώο της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό 18396. Έδρα της Εταιρείας ορίστηκε η Αθήνα.

Τα ιδρυτικά μέλη που συνέστησαν την νέα «Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας» ήταν τα ακόλουθα:

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΤΙΤΟΣ του Ιωάννου, Δημοσιογράφος – Δ/ντης Εφημερίδας
 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, τ. Βουλευτής
 3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ, το γένος Ηλία Αποστολάτου ,ΞΎΔΗ,
 4. ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος
 5. ΒΙΤΣΑΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου, Πρέσβυς ε.τ.
 6. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Ιωάννου
 7. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Χαραλάμπους, Αντιναύρχος ε.α.
 8. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Γεωργίου, Ιστορικός
 9. ΖΑΪΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Φωκίωνος, Δικηγόρος τ. Υπουργός
 10. ΖΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Λαζάρου, Ιατρός - Ιστορικός
 11. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ του Θεοδώρου, Πρέσβυς ε.τ.
 12. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος,
 13. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ναπολέοντος, Δικηγόρος
 14. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του Ευσταθίου, Καθ.Παν/μίου – Ακαδημαϊκός
 15. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Αρτεμίου
 16. ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου, Αντιστράτηγος ε.α.
 17. ΚΑΚΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ του Χαριλάου, Συγγραφεύς
 18. ΛΟΥΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Χρήστου
 19. ΜΑΚΡΗΣ –ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Στάμου, Δικηγόρος
 20. ΜΑΡΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Ιάσωνος , Δημοσιογράφος
 21. ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Γεωργίου, Οικονομολόγος
 22. ΜΑΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου, τ. Υπουργός
 23. ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Μαρίνου, Ιατρός
 24. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτου
 25. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ του Ιωάννου,Δικηγόρος, Επ. Συμβ. Επικρατ.
 26. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου, Πρέσβυς ε.α.
 27. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ του Ιωάννου, Υποστράτηγος Υγ. ε.α.
 28. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αθανασίου,
 29. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, Πρέσβυς ε.τ.
 30. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Σπύρου, Αντιστράτηγος ε.α.
 31. ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αριστείδη, Αντιναύαρχος ε.α.
 32. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Δημητρίου, Καθ. Πανεπ.
 33. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
 34. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννου, Πρέσβυς ε.α.
 35. ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, Αντιστράτηγος ε.α.,
 36. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Παναγιώτη, Καθ. Π.
 37. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χαριλάου, Σύμβ Επιχειρήσεων,
 38. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος,
 39. ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΑΣΩΝ Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
 40. ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου, Χημικός Μηχανικός,

Προστέθηκαν 9 νέα μέλη της Εταιρείας, τα οποία είναι:

 1. ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Εμμανουήλ
 2. ΒΛΑΧΟΣ Μ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 3. ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του Γεωργίου,
 4. ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παύλου,
 5. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λουκά,
 6. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου,
 7. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αναστασίου,
 8. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λουκά,
 9. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος,

Μέχρι την 10-1-2008 προσετέθησαν:

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
 2. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
 3. ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του Σπυρίδωνος
 4. ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Πλουτάρχου
 5. ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
 6. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου
 7. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ
 8. ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
 9. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ερρίκου
 10. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 11. ΚΟΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 12. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου, Ιστορικός
 13. ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 14. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ευθυμίου
 15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου
 16. ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 17. ΜΑΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Θωμά
 18. ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου
 19. ΜΑΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λουκά
 20. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΡΗΣ του Φαίδωνος, Καθηγητής Πανεπ.
 21. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΑΣΩΝ
 22. ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου
 23. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
 24. ΝΟΥΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Δημητρίου
 25. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ του Αθανασίου
 26. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
 28. ΠΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 29. ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΡΙΟΣ
 30. ΣΚΑΡΒΕΛΗ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου
 31. ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
 32. ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ματθαίου, Αντιστράτηγος ε.α.
 33. ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
 34. ΧΑΝΔΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Στυλιανού

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 22/11/2005 :

 1. Θέμης Μαρίνος , Πρόεδρος
 2. Τηλέμαχος Μαράτος, Αντιπρόεδρος
 3. Σπύρος Νικολάου, Γεν. Γραμματέας
 4. Άγγελος Πνευματικός, Ταμίας
 5. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, μέλος
 6. Γεράσιμος Μεταξάς, μέλος
 7. Παρμενίων Παπαθανασίου, μέλος
 8. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, μέλος
 9. Γεώργιος Τσάκωνας, μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Νικόλαος Παπαποστόλου
 2. Σωτήριος Γεωργιάδης
 3. Νικόλαος Σταυρόπουλος

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 13/10/2007 :

 1. Τηλέμαχος Μαράτος, Πρόεδρος
 2. Θέμης Μαρίνος, Επίτιμος Πρόεδρος
 3. Παρμενίων Παπαθανασίου, Αντιπρόεδρος
 4. Σπύρος Νικολάου, Γεν. Γραμματέας
 5. Άγγελος Πνευματικός, Ταμίας
 6. Γεράσιμος Μεταξάς, μέλος
 7. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, μέλος
 8. Γεώργιος Τσάκωνας, μέλος
 9. Νικόλαος Παπαποστόλου, μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Σωτήριος Γεωργιάδης
 2. Νικόλαος Σταυρόπουλος

ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16/02/2008 :

 1. Τηλέμαχος Μαράτος, Πρόεδρος
 2. Παρμενίων Παπαθανασίου, Αντιπρόεδρος
 3. Σπύρος Νικολάου, Γεν. Γραμματέας
 4. Αθανάσιος Σκούρας, Ταμίας
 5. Κωνσταντίνος Αιλιανός, μέλος
 6. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, μέλος
 7. Πέτρος Μακρής - Στάϊκος, μέλος
 8. Δημήτριος Σκαρβέλης, μέλος
 9. Δημήτριος Δημητράκος, μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Γεράσιμος Μεταξάς
 2. Νικόλαος – Αντώνιος Παπαποστόλου
 3. Γεώργιος Τσάκωνας

ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 08/03/2010 :

 1. Τηλέμαχος Μαράτος, Πρόεδρος
 2. Γεώργιος Στεφανάκης, Αντιπρόεδρος
 3. Σπύρος Νικολάου, Γεν. Γραμματέας
 4. Αθανάσιος Σκούρας, Ταμίας
 5. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, μέλος
 6. Ασπασία Ράλλη, μέλος
 7. Δημήτριος Σκαρβέλης, μέλος
 8. Γεράσιμος Μεταξάς, μέλος
 9. Κωνσταντίνος Αιλιανός, μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Γεώργιος Τσάκωνας
 2. Πέτρος – Μακρής Στάϊκος
 3. Γεώργιος Γραμματίκας

ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 24/04/2012 :

 1. Τηλέμαχος Μαράτος, Πρόεδρος
 2. Κωνσταντίνος Αιλιανός, Αντιπρόεδρος
 3. Σπύρος Νικολάου, Γεν. Γραμματέας
 4. Ανέστης Κωνσταντινίδης, Ταμίας
 5. Γεράσιμος Μεταξάς, μέλος
 6. Γεώργιος Στεφανάκης, μέλος
 7. Ασπασία Ράλλη, μέλος
 8. Γεώργιος Τσάκωνας, μέλος
 9. Νικόλαος – Αντώνιος Παπαποστόλου, μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Αθανάσιος Σκούρας
 2. Γεώργιος Γραμματίκας

ΕΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 24/02/2014 :

 1. Κωνσταντίνος Αιλιανός, Πρόεδρος
 2. Γεώργιος Στεφανάκης, Αντιπρόεδρος
 3. Ειρηναίος Νάζος, Γεν. Γραμματέας
 4. Ανέστης Κωνσταντινίδης, Ταμίας
 5. Γεράσιμος Μεταξάς, Αναπλ. Ταμίας
 6. Τηλέμαχος Μαράτος, μέλος
 7. Σπύρος Νικολάου, μέλος
 8. Ανδρέας Ζαϊμης, μέλος
 9. Δημήτριος Καπαϊτζής, μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. Γεράσιμος Μεταξάς

ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21/01/2016 :

 1. Τηλέμαχος Μαράτος, Πρόεδρος
 2. Θεοδώρα Σκούρα, Αντιπρόεδρος
 3. Θεόδωρος Δέδες, Γραμματεύς
 4. Ανέστης Κωνσταντινίδης, Ταμίας
 5. Βασίλης Τσεμάνης, Αναπλ. Ταμίας
 6. Γεράσιμος Μεταξάς, Μέλος
 7. Ανδρέας Ζαϊμης, Μέλος
 8. Κωνσταντίνος Αιλιανός, Μέλος
 9. Δημήτρης Καπαϊτζής, Μέλος