Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας (Ε.Μ.Ε.ΙΣ.) - Emeis.org.gr

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
ΑΡΧΙΚΗ ΣΚΟΠΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ Εκτύπωση E-mail

Σyμφωνα με το Καταστατικo της, σκοποi της Εταιρεiας εiναι :

A) Η ενθάρρυνση και προώθηση της έρευνας της ελληνικής ιστορίας και ειδικότερα των νεοτέρων χρόνων , καθώς και η τόνωση του ενδιαφέροντος για τις ιστορικές σπουδές.

Β) Η ανάπτυξη και διάδοση ιστορικών μελετών πάνω σε επιστημονικές αντικειμενικές βάσεις.

Γ) Η ανάλυση και προβολή των στοιχείων της ταυτότητος και της ενότητας του ελληνισμού στην μακραίωνη ιστορία του, καθώς και η μελέτη και η τόνωση της ελληνικής παραδόσεως.

Τα μeσα για την πραγμaτευση των ως aνω σκοπων εiναι :

Α) Η ίδρυση εντευκτηρίου , αίθουσας διαλέξεων και συνεδρίων , βιβλιοθήκης και αρχείου ιστορικών στοιχείων.

Β) Η διεξαγωγή μελετών και ερευνών από τα μέλη του και η ενθάρρυνση ή διευκόλυνση της πραγματοποιήσεως ιστορικών μελετών από τρίτους και ιδιαίτερα νέους επιστήμονες.

Γ) Η συνεργασία με ελληνικές και ξένες δημόσιες αρχές, επιστημονικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιώτες ερευνητές και πρόσωπα με ιστορική δράση.

Δ) Η χρηματοδότηση ερευνών και η προκήρυξη βραβείων.

Ε) Η πραγματοποίηση ιστορικών εκδόσεων, η σύνταξη φυλλαδίων και η έκδοση επιστημονικού περιοδικού.

Στ) Η συλλογή στοιχείων και προσωπικών μαρτυριών πάνω σε ιστορικά γεγονότα.

Ζ) Η αναζήτηση και διάσωση γραπτών μνημείων και άλλων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και ειδικότερα των εστιών του ελληνισμού που βρίσκονται έξω από τα όρια του σημερινού ελληνικού κράτους.


 

left statue